Voorwaarden en disclaimer.

Auteursrechten.

Deze website is ontwikkeld door Faceworks in opdracht van Kalfsbeek BMW. Alle rechten voorbehouden. 

Alle teksten, beeldmateriaal, grafieken, geluids-, animatie- en videobestanden en de wijze waarop deze op de site worden getoond vallen onder het auteursrecht of een andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom. 

De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, gedistribueerd of veranderd; noch mag enige inhoud worden herplaatst op een andere website. Deze website kan tevens afbeeldingen bevatten waarop auteursrechten van derden rusten.

 

Inhoud en aansprakelijkheid.

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan de verstrekte informatie onjuistheden bevatten. Voordat u op de verstrekte informatie afgaat, dient zij op andere wijze bevestigd te zijn.

 

Kalfsbeek Autolease is niet aansprakelijk voor enige schade, die direct of indirect ontstaat als gevolg van bezoek aan deze website of van het afgaan op onjuiste informatie op deze website, tenzij rechtens zou worden vastgesteld dat Kalfsbeek Autolease opzet en/of grove nalatigheid kan worden verweten.

De op deze website gepresenteerde productgegevens, -specificaties en -illustraties zijn gebaseerd op de meest actuele productinformatie op het moment van publicatie. Het kan echter voorkomen, dat op de site getoonde modellen of accessoires inmiddels wijzigingen hebben ondergaan of verschillen van de in Nederland leverbare uitvoering.

 

Kalfsbeek Autolease behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder aankondiging vooraf wijzigingen aan te brengen in kleuren, materialen, uitrusting, specificaties en modellen. Wijzigingen kunnen ook prijzen van de producten betreffen. Eventuele aanbiedingen op de website gelden onder voorbehoud van bevestiging.

 

Geen licenties.

Kalfsbeek Autolease heeft gestreefd naar een innovatieve en informatieve website. Automobielbedrijf Kalfsbeek vraagt echter uw begrip voor hun standpunt, dat de Automobielbedrijf Kalfsbeek haar intellectueel eigendom - waaronder begrepen haar octrooien, handelsmerken, auteursrechten en andere rechten - moet beschermen.

Door middel van deze website wordt geen toestemming verleend tot het gebruik van intellectueel eigendom van Kalfsbeek Autolease,  Automobielbedrijf Kalfsbeek of derden.

 

Persoonsgegevens.

Op sommige website pagina's kunnen wij naar persoonlijke gegevens vragen. Het is aan u om de gevraagde informatie al dan niet te verstrekken. 

Door u verstrekte persoonlijke informatie wordt behandeld overeenkomstig de geldende Nederlandse wetgeving op het gebied van bescherming persoonsgegevens. Meer informatie over deze wetgeving vindt u op de site van de Registratiekamer.

Bezoek aan deze website zonder nadere afspraken impliceert instemming met het bovenstaande.

Aanbevolen web browsers:
Deze website is gemaakt voor de meest gangbare browsers. Voor optimaal resultaat adviseren wij de actuele versie van Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox of Safari.